In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023.

     Acest material este disponibil la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare sau contestaţii cu privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 15.12.2022.

    Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare/contestaţie pentru Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2023”.

     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului local al orașului Târgu Ocna, județul Bacău.

     Acest material este disponibil la  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Compartiment juridic ;

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare sau contestaţii cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 16.09.2022.

     Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare/contestaţie pentru Proiectul de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului local al orașului   Târgu Ocna, județul Bacău”.

     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2023-2025 al orasului Targu Ocna .

     Acest material este disponibil la  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare sau contestaţii cu privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 27.01.2022.

   Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare/contestaţie pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2023-2025 al orasului Targu Ocna”.

Close Search Window