Persoana desemnata prin Dispozitia Primarului nr. 175 din 29.05.2020 cu atributii privind implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si a Legii 52/2003 este :

Consilier Ferastauaru Emma – Aparat de specialitate al Primarului orasului TARGU Ocna – Compartiment informarea cetateanului – relatii cu publicul

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Art. 22 din Legea 544/2001

(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

 (5)Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

FORMULAR CERERE INFORMATII PUBLICE

 RAPOARTE DE EVALUARE LEGEA NR.544 DIN 2001  RAPOARTE DE EVALUARE LEGEA NR.52 DIN 2003 RAPOARTE PERIODICE DE ACTIVITATE  RAPOARTE PRIVIND ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE A PETITIILOR
Sem I 2021
      Sem II 2020
 2020  2020 2020 Sem I 2020
 2019  2019 2019  Sem II 2019 
2018 2018 2018 Sem I 2019 

Acreditare reprezentanti mass media   

In conformitate cu prevederile art. 18 din Legea  nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public si a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 123/2002, Primaria orasului TARGU Ocna acorda acreditare ziaristilor si reprezentatilor mijloacelor de informare in masa , pe baza Cererii de acreditare si a documentelor anexate acesteia.

Regulament de acreditare a reprezentantilor mass media la Primaria Orasului Targu Ocna

 

Close Search Window