INFORMARE

In Monitorul Oficial al României nr. 195/08.03.2024 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 08.03.2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

   Potrivit prevederilor art. 14 din actul normativ precizat: „la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală cu mai puţin de 60 de zile înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care îşi au domiciliul”

  Această prevedere reprezintă o derogare de la prevederile art. 18 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 256/2023.   

INFORMARE

Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 256/2023, cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința de mai mult de 6 luni înaintea datei scrutinului în circumscripția electorală în care au loc alegeri, pot solicita primarului înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul respectiv

     Pentru a putea beneficia de acest drept, cetățenii interesați vor depune la registratura instituției sau vor transmite prin poștă cu scrisoare confirmare de primire următoarele documente:

  • Cerere de înscriere în Registrul electoral cu reședința din România; descarca formularul
  • Copie a actului de identitate și a dovezii de reședință.

     Notă: In cazul în care cererea este scrisă olograf , se vor folosi majuscule;

                In cazul în care cererea este tehnoredactată , aceasta va fi semnată olograf 

     Documentele se vor depune până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului.

     După înregistrarea în Registrul electoral, persoanele care au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă, vor figura în listele electorale permanente și își vor exercita dreptul de vot numai în circumscripţia electorală unde îşi au reşedinţa.

   Potrivit prevederilor art. 18, al.41) din actul normativ precizat, cetăţenii care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală de mai puţin de 6 luni înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care îşi au domiciliul.

A N U N Ţ   I M P O R T A N T

     Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu Ocna, cu sediul în oraş Târgu Ocna, str. Trandafirilor nr. 1, judeţ Bacău, face apel către toţi cetăţenii din oraşul Târgu Ocna şi din localităţile arondate serviciului- comunele Pârgăreşti şi Târgu Trotuş pentru a-şi verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate deţinute.

    În situaţia deţinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmează să expire, cetăţenii au obligaţia de a se prezenta la sediul serviciului de la locul de domiciliul sau de reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un nou act de identitate.

Close Search Window