Taxe si impozite locale

 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local 

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile ulterioare

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Cerere de transfer dosar fiscal pentru autoturism

Declaratie de impunere privind plata taxei de mediu si sport lunara

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Declaratie – decont privind sumele incasate reprezentand taxa pentru promovarea turistica a localitatii

Cerere completare dosar fiscal

Declaratia de impunere  – taxa salubritate

Solicitare scutire taxa de salubritate

Close Search Window