INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

“REFACEREA ȘI REABILITAREA DRUMURILOR PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR ÎN ORAȘUL TÂRGU OCNA”
– Proiect finantat de Compania Nationala de Investitii
– (Str. Elisei Ursac, str. Cireșoaia, str. Zimbrului, str. Țărăncuța, str. Cărbunaru, str. M. Kogălniceanu, str. Horia)

“ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ UȘOARĂ, STR. VÂLCELE, ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT DIN BUGETUL LOCAL

INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ

“DOTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ORAŞUL TÂRGU OCNA, CU ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE MEDICALĂ”
– PROIECT FINANTAT PRIN P.O.I.M. 2014-2020 si BUGETUL LOCAL

“REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA PITICOT A, ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT PRIN PNDL – Etapa II si BUGETUL LOCAL

“REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA PITICOT B, ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT PRIN PNDL – Etapa II si BUGETUL LOCAL

“MODERNIZARE ȘI DOTARE COLEGIU NATIONAL COSTACHE NEGRI, ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT PRIN PNDL – Etapa II si BUGETUL LOCAL

“CONSTRUIREA ȘI DOTAREA CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL TIP CREȘĂ ÎN ZONA TISEȘTI, ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT PRIN PNDL – Etapa II si BUGETUL LOCAL

“DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII OPERAȚIONALE DIN CADRUL ȘCOLII NR.1, ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT PRIN Programul Operational Regional si BUGETUL LOCAL

“MODERNIZARE, DOTARE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 , ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT PRIN Programul Operational Regional si BUGETUL LOCAL

APĂ – CANALIZARE

“CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE APE UZATE IN ORASUL TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT PRIN POS MEDIU si BUGETUL LOCAL

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014 – 2020”
– PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE

“EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ STR. VÂLCELE, ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT DIN BUGETUL LOCAL

ENERGIE ELECTRICĂ

„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT DE MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR PRIN ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU
MEDIU

“SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT DIN BUGETUL LOCAL

INVESTIȚII ÎN SECTORUL ASISTENȚEI SOCIALE

“REABILITARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI, ORAS TARGU OCNA, JUD. BACAU”
– PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

“CONSTRUIRE A 4 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI, ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

“PROIECTULUI CHILD – REINTEGRARE SOCIALĂ A MINORILOR PRIN ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ”
– PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL “JUSTIŢIE”- AFERENT MECANISMULUI FINANCIAR NORVEGIAN 2014-2021

TURISM

„VALORIFICARE TURISTICĂ ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ SPECIFICĂ ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATICĂ TÂRGU OCNA”
– PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

 

Close Search Window