ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR !

Art. 14 alin.(8) din OUG nr.97/2005  privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, stabileşte ca  termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 zile acesta  putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor.

–  Termenul de  30 zile reglementat prin dispozitiile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor;

–  Termenul efectiv de eliberare   –   5 zile lucrătoare/7 zile calendaristice

– Posibilitatea reducerii termenului  pentru obtinerea cărţilor de identitate a cetăţeanului aflat într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul S.P.C.L.E.P.-ului va fi îndrumat să se adreseze sefului de serviciu/persoanei desemnate să coordoneze/conducă activitatea serviciului, sens în care va depune o cerere în acest scop justificând solicitarea sa (motive medicale, deplasare urgentă in altă localitate sau alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examen,efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare/poştale, etc.) .

*  Astfel, în considerarea normelor legale în vigoare care folosesc expresia “de până la”, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate poate fi de la o zi până la 30 zile.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Targu Ocna , cu sediul in orasul Targu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, face apel catre toti cetatenii din orasul Targu Ocna si din localitatile arondate serviciului – comunele Pirgaresti si TARGU Trotus pentru a-si verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate detinute. In situatia detinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmeaza sa expire cetatenii au obligatia de a se prezenta la sediul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Targu Ocna , in vederea punerii in legalitate cu un nou act de identitate.

Art.14 alin.8) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, stabileste ca termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 zile acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre şeful serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor.

  •  Termenul de 30 zile reglementat prin dispoziziţiile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor.
  • Termenul efectiv de eliberare – 10 zile (lucrătoare)
  • Posibilitatea reducerii termenului pentru obţinerea cărţilor de identitate şi situaţii deosebite care se justifice eliberarea într-un termen mai scurt decât cel stabilit de către SPCLEP;

*Astfel, în considerarea normelor legale în vigoare care folosesc expresia “de până la”, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate poate fi de la o zi până la 30 zile.

– Informare privind schimbarea denumirii unor strazi si a unitatii administrativ teritoriale 

– Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

– Publicatii casatorii 

Close Search Window