INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZONA CENTRALĂ, ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
(9 Mai, Abator, Alexandru Vlahuță, Poet Andrei Mureșan, Aurel Vlaicu, Cărămidăriei, Cimitir, Constans Dimonisie, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dogăriei, Fundătura C. Negri, Florilor, Gândului, George Coșbuc, George Enescu, Gheorghe Asachi, Iernii, Ion Cătina, Ion Creangă, Ion Slătineanu, Mihai Viteazu, Negru Vodă, Neptun, Petru Rareș, Săgeata, Sălciilor, Sg. Donici, Slt. Comănescu, Traian, Trandafirilor, Trotuș, Viilor, Viitorului, Vîlcele, Visului, Vultur, Zorilor)

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI CARTIERE, ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
(Aurora, Bradului, Coșna, Crizantemelor, Gheorghe Doja, Gura Slănic, Libertății, Liliacului, Malului, Mosoare, Nucului, Păcuri, Pinului, Pîrîului, Pompei, Primăverii, Progresului, Proletari)

SALUBRITATE

„MANAGEMENTUL DEȘEURILOR LA NIVELUL ORAȘULUI TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT DIN BUGETUL LOCAL

“MODERNIZARE PUNCTE DE COLECTARE DEȘEURI ORAȘ TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT DIN BUGETUL LOCAL

TURISM

“AMENAJARE AQUA PARC, PARC MĂGURA, ORAŞUL TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT PRIN MINISTERUL TURISMULUI – HOTARARE DE GUVERN 558/2017

“AMENAJARE CA ZONĂ DE AGREMENT LACUL CU APĂ SĂRATĂ, ZONA PARC MĂGURA, ORAŞUL TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU“
– PROIECT FINANTAT PRIN MINISTERUL TURISMULUI – HOTARARE DE GUVERN 558/2017 –INTOCMIRE STUDIU FEZABILITATE

“AMENAJARE PARC AVENTURA, ZONA PARC MĂGURA, ORAŞUL TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU“
– PROIECT FINANTAT PRIN MINISTERUL TURISMULUI – HOTARARE DE GUVERN 558/2017 –INTOCMIRE STUDIU FEZABILITATE

“AMENAJARE PATINOAR, ZONA PARC MĂGURA, ORAŞUL TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”
– PROIECT FINANTAT PRIN MINISTERUL TURISMULUI – HOTARARE DE GUVERN 558/2017

INVESTIȚII ÎN SECTORUL CULTURAL ȘI RELIGIOS

“REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CENTRUL CULTURAL – CASA BORISOF”
– PROGRAM DE FINANTARE – COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII

“REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CENTRUL DE ACTIVITĂȚI CULTURAL EDUCATIVE (Clubul Elevilor)”
– PROGRAM DE FINANTARE – COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII

“REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL, STR. CONSTANS DIMONISIE (CINEMATOGRAF)”
– PROGRAM DE FINANTARE – COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII

“REABILITARE DRUM ACCES CĂTRE MONUMENTUL EROILOR ȘI SCHITUL SF CUVIOS EFTIMIE CEL MARE DE PE DEALUL CIREȘOAIA”
– PROGRAM DE FINANTARE –MINISTERUL CULTURII

“REABILITAREA, CONSOLIDAREA ȘI RESTAURAREA ANSAMBLULUI BISERICII SF NICOLAE, CU BISERICA, ZID INCINTĂ ȘI ANSAMBLUL MEMORIAL 1916 -1918”
– PROGRAM DE FINANTARE –MINISTERUL CULTURII

“REABILITAREA, CONSERVAREA ȘI MODERNIZAREA MONUMENTULUI EROILOR MĂGURA”
– PROGRAM DE FINANTARE –MINISTERUL CULTURII

Close Search Window