I. Comisia juridică, pentru administraţie publică, ştiinţă, învăţămant, cultură, sport, tineret, culte, sănătate, protecţie socială, apararea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – formata din 7 membri: 

1) APARASCHIVEI Robert – George
2) BARNA Cristian
3) DRĂGĂNUŢĂ Neculai
4) MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă
5) MĂRCUŢĂ Dumitru Cezărică
6) URSU Traian
7) BUCUROIU Marius

II. Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului,turism, agrement si conservarea monumentelor – formata din 5 membri: 

1) ABABEI Bogdan
2) ANTOHE Cristian
3) BARNA Liliana
4) IANOŞ Gheorghe
5) MUNTEANU Dragoş- George

III. Comisia pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, comert, privatizare, realizarea lucrărilor publice – formata din 5 membri : 

1) BUCUR Viorel
2) GROZAVU Ioan
3) PRĂJINARIU Alexandru
4) RUSU Mihai
5) ŞILOCHI Ştefan

Close Search Window