Noutăți și Comunicate, Primărie, Proiecte|

 

     Derulare proiect Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul Școlii Nr. 1, Oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău”, cod SMIS 122685”

     UAT Orașul Târgu Ocna, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 4551/15.07.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a derulat proiectul “Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul Școlii Nr. 1, Oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău”, COD SMIS 122685.

     Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

     Scopul proiectului a fost reprezentat de creșterea gradului de acces al populației școlare din Regiunea Nord-Est la servicii educaționale de nivel obligatoriu calitative, în contextul îmbunătățirii și dezvoltării capacității infrastructurii educaționale.

     Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • O.S. 1: Modernizarea și reconfigurarea infrastructurii operaționale din cadrul Școlii Nr. 1 Târgu Ocna (Corp A – Școala Veche și Corp B – Școala Nouă) din orașul Târgu Ocna, județul Bacău;
  • O.S. 2: Dezvoltarea spațiului educațional al Școlii Nr. 1 Târgu Ocna prin construirea și echiparea unei clădiri cu destinația Sală de sport, în vederea asigurării condițiilor de confort și calitate necesare desfășurării activităților de educație fizică și sport;
  • O.S. 3: Dezvoltarea logisticii educaționale a Școlii Nr. 1 Târgu Ocna, prin achiziția de materiale didactice, dotări de specialitate, echipamente digitale și mobilier;
  • O.S. 4: Amenajarea și dotarea unui spațiu educațional destinat programului „Scoală după Scoală” derulat în cadrul Școlii Nr. 1 Târgu Ocna.

     Rezultatele finale în urma implementării proiectului constau în:

  • construirea unui corp nou (T3) destinat exclusiv activităților de educație fizica si sport în incinta Scolii Nr. 1 Târgu Ocna;
  • modernizarea, reabilitarea și recompartimentarea celor două corpuri de clădire existente ale unității de învățământ (T1 și T2);
  • echiparea și dotarea unității de învățământ corespunzător asigurării unui proces educațional conform standardelor naționale și europene;
  • reamenajarea sălii educaționale destinată programului „Scoală după scoală”. 

    Valoare totală proiect: 21.802.025,49  lei cu TVA, din care contribuția UE: 16.938.058,42 lei cu TVA și contribuția națională: 2.588.533,85 lei cu TVA.

    Locul de desfășurare al proiectului: orașul Târgu Ocna, județul Bacău

    Perioada de implementare: 01.01.2018 și 31.12.2023

     Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro .

 

 

Close Search Window