Noutăți și Comunicate, Primărie|

     Avaria (lipsa energiei electrice) produsă în orașul Târgu Ocna, în data de 14 februarie 2024, a determinat încadrarea în regim de urgență a lucrărilor executate pentru înlocuirea a cablului electric deteriorat .

     În vederea eliminării numărului mare de întreruperi a energiei electrice, într-o perioadă scurtă de timp, datorate degradării accentuate a izolației  cablului electric, s-a executat într-o primă etapă, lucrarea de înlocuire a cablului electric PT7 (str. Căpitan Bușilă) și PT34 (Str. Mihai Viteazu).

     În cea de a doua etapă, din cauza defecțiunilor frecvente ale instalației de medie tensiune LES 20kVPT2-PT19, s-au demarat,  în regim de urgență, lucrările de înlocuire a cablului electric pe tronsonul PT2 (Biserica Răducanu) -str. Oituz – str. Ion Slătineanu – spațiul verde dintre blocurile G7 și G8 – subtraversare DN 12A (str. Costache Negri) – PT 19 (Colegiul Național Costache Negri), în baza Autorizației de construcție nr. 13 din 01.03.2024, eliberată în urma obținerii Avizelor și Acordurilor emise de către administratorii rețelelor edilitare din zonă:

  • Orange România Communications S.A.
  • Compania Regională de Apă S.A.
  • Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A.
  • Delgaz Grid S.A. (gaze)
  • CNAIR
  • Acordul constructorului C. CADVYL S.R.L. , care derulează în orașul Târgu Ocna lucrările de refacere și modernizare a străzilor

     Lucrările au ca scop ridicarea gradului de siguranță cât și asigurarea serviciilor prestate de către furnizorul de energie S.C. DelGaz Grid S.A.

     La realizarea lucrărilor de modernizare rețea electrică joasă tensiune, se va avea în vedere refacerea solului, pavajelor și redarea la forma inițială a suprafețelor ocupateîn timpul lucrărilor.

     Suntem conștienți de faptul că se intervine cu această lucrare într-o zonă aflată în plin proces de modernizare, însă pentru asigurarea furnizării serviciului de alimentare cu energie electrică este necesar să se intervină înainte de finalizarea investiției pe acest sector și anume înainte de așternerea covorului asfaltic pe pista de biciclete. Lucrările nu vor afecta carosabilul străzii Oituz.

     Asigurarea alimentarii cu energie electrică reprezintă o cerință de baza pentru dezvoltarea unei comunități moderne.

 

Close Search Window