Cariera UAT, Primărie|

     Autoritatea Publica Tutelarã, Consiliul Local al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacãu, organizeazâ în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativã a întreprinderilor publice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr.722/2016, procedura de selecţie pentru ocuparea unui post de membru în Consiliul de administraţie al SC Compania de Utilităţi Publice Tîrgu Ocna SA.

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri:

Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de administratie al SC CUPT SA

Plan de selectie

Cerere inscriere

Declaratie pe propria raspundere situatii din OUG109/2011

Declaratie prelucrare date cu caracter personal

Declaratie privind calitatea de membru in CA

Declaratie privind statutul de independent

PROCES VERBAL – 30.03.2023

     Comisia desemnata prin Hotararea  Consiliului Local nr. 14/31.01.2023 a Consiliului Local al oraşului Târgu Ocna comunică următorul  rezultat al  selectiei dosarelor  pentru  desemnarea  unui membru în  Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA

Nr. crt. Nr. îregistrare al dosarului de candidatura Rezultatul verificarii dosarelor Admis/Respins Observatii
1. 4.657/21.03.2023 RESPINS –       lipsa experienta in administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale profitabile, din domeniul de activitate;

–       lipsa vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani

2. 5133/27.03.2023 ADMIS
3. 5144/27.03.2023 ADMIS

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri :

Anunt rezultat selectie

Scrisoare de asteptari

     Având în vedere că pe rolul Tribunalului Bacău a fost înregistrat dosarul cu numărul 1241/110/2023 şi dosarul cu numărul 1239/110/2023,  Comisia de selecţie anunţă  suspendarea procedurii de selecţie a unui membru în Consiliul de admninistraţie al SC Compania de Utilităţi publice Tirgu Ocna SA, până la soluţionarea definitivă a cauzei.

 

Close Search Window