Cariera UAT, Primărie|

                             

     La data de 15 mai 2023 au intrat în vigoare dispoziţiile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform cărora în anul 2023, începând cu data amintită anterior se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice din instituțiile și autoritățile, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și din instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

     In condiţiile actului normativ de mai sus, anuntăm suspendarea  concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei publice de execuţie de CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL, programat în data de 6 iunie 2023.


 Primaria oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacãu, organizeazã in baza art. 618 alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificări şi completări, concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei publice de execuţie de CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Târgu Ocna – Compartiment Juridic, evidenţa statistica a activitãţilor Consiliului Local cu durata normalã a timpului de muncã de 8 ore/zi, 40 ore/sãptamânã.

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri :

 Anunt concurs recrutare consilier juridic

 Formular inscriere 

Formular adeverinta vechime

Close Search Window