Astăzi, 10.07.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărăre privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat in orașul Târgu Ocna, Str. Ferdinand I, nr 55-57, în vederea realizării investiției  „Construire centru comercial, parcări, racord stradal, amenajare accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuire, piloni publicitari, panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post trafo, branșamente utilități, amenajare provizorie organizare de șantier”

     Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea unui PUZ în vederea edificării unui centru comercial, cu functiunea de magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare si nealimentare si de uz casnic. Scopul investitiei este acela de a asigura deservirea populatiei cu produse de primă necesitate în condiții de calitate sporite, precum si acela de a salubriza si îmbunătătii considerabil aspectul urbanistic al zonei.

     Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– Referat de aprobare nr. 8890 din 20.06.2023 întocmit de către Primarul orașului  Târgu Ocna;

– Raportul de specialitate întocmit de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru, agricultură, înregistrat sub nr. 8891 din 20.06.2023;

– Regulamentul local de urbanism PUZ

– Avizul de oportunitate nr. 01/18.04.2022 emis de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru, agricultură ;

– Hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna nr. 06 din 31.01.2023 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, Str. Ferdinand I, nr 55-57, pentru investiția „Construire centru comercial, parcări, racord stradal, amenajare accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuire, piloni publicitari, panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post trafo, branșamente utilități, amenajare provizorie organizare de șantier;

– Avizul Unic nr.21 din 19.05.2023 eliberat de către structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău.

Documentaţia poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituţiei, pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE  Descarca documentatia ;

–  la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administratea domeniului public si privat, cadastru-agricultură.

     Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

     Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 21.07.2023, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei  Descarca formular :

–  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

–  prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;

–   la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

     Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat in orașul Târgu Ocna, Str. Ferdinand I, nr 55-57, în vederea realizării investiției  „Construire centru comercial, parcări, racord stradal, amenajare accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuire, piloni publicitari, panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post trafo, branșamente utilități, amenajare provizorie organizare de șantier”

     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

     Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

     Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.07.2023 .

   Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: arhitect sef Roxana Elena Voleanschi.

 

Close Search Window