Noutăți și Comunicate, Primărie|

     Astăzi 20.12.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Progresului” în strada „Masa Reginei Maria”.

     Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune schimbarea denumirii strazii „Progresului” in strada „Masa Reginei Maria”, situata in Targu Ocna, Cartier Poieni , judetul Bacau.

   Potrivit prevederilor OG nr.62/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană  .

    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

  • Referat de aprobare nr. 16863 din 04.12.2023 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;
  • Raportul de specialitate întocmit de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, cadastru – agricultura,, înregistrat sub nr. 17515 din 18.12.2023;
  •  Proiectul de hotarare privind  schimbarea denumirii străzii „Progresului” în strada „Masa Reginei Maria”.

   Documentaţia poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituţiei, pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE » descarca documentatia ;

–  la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1-Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, cadastru-agricultura;

     Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

     Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 12.01.2024, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei descarca formularul :

 –  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

 –  prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;

 –  la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri privind schimbarea denumirii străzii „Progresului” în strada „Masa Reginei Maria”.

     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

     Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

     Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 12.01.2023 .

   Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: arhitect sef, Voleanschi Roxana Elena.

Close Search Window