Cariera UAT, Noutăți și Comunicate|

     Autoritatea Publica Tutelarã, Consiliul Local al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacãu, organizeazâ în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativã a întreprinderilor publice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr.722/2016, procedura de selecţie pentru ocuparea unui post de membru în Consiliul de administraţie al SC Compania de Utilităţi Publice Tîrgu Ocna SA.

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri:

Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de administratie al SC CUPT SA

Plan de selectie

Cerere inscriere

Declaratie pe propria raspundere situatii din OUG109/2011

Declaratie prelucrare date cu caracter personal

Declaratie privind calitatea de membru in CA

Declaratie privind statutul de independent

PROCES VERBAL – 30.03.2023

Close Search Window