Asistență socială, Noutăți și Comunicate|

Anunţ privind acordarea unor tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, conform OUG 113/2022

     Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Târgu Ocna anunță următoarele:

    Femeile aflate în situații de risc, și care devin mame, beneficiază de un sprijin financiar, constând în tichete sociale în valoare nominală de 2.000 lei/nou născut, care se acordă o singură dată și poate fi utilizat doar pe teritoriul României.

    Sprijinul financiar acordat cuplului mamă-nou-născut este susținut din fonduri europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), care acoperă achiziția de alimente, scutece, îmbrăcăminte sau articole sanitare și medicale pentru mamă și copil.

    Astfel, în conformitate cu prevederile art.3, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, care au calitatea de destinatari finali sunt:

a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;

e) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;

f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Documentele necesare:
• Copie BI/CI ,
• Copie Certificat de naștere copil,
• Copie Certificat de handicap (pentru mamele cu dizabilități).

De reţinut: la data depunerii cererii şi luării în evidenţă, pentru a fi eligibil, copilul nu trebuie să depăşească vârsta de 3 luni .

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Târgu Ocna.

Cererile pentru tichetele sociale pe suport electronic pentru mame și nou născuți, pentru categoriile menționate mai sus și care au domiciliul în orașul Târgu Ocna sau care locuiesc orașul Târgu Ocna (în situația mamelor care nu dețin acte de identitate) se depun la sediul Primăriei Târgu Ocna – Direcția de asistență social.

Close Search Window