Cariera UAT, Noutăți și Comunicate|

    Primaria oraşului Târgu Ocna  organizeazã la sediul instituţiei, în data de 5 decembrie 2022 ora  10.00, examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a urmatoarelor functii publice de execuţie:

  • În cadrul Biroului resurse umane, salarizare, managementul calitatii tehnologia informaţiei, sãnãtate şi securitate în muncã, relatii cu publicul – arhivã:  – Consilier, clasa I, grad profesional principal;
  • În cadrul Biroului resurse umane, salarizare, managementul calitatii tehnologia informaţiei, sãnãtate şi securitate în muncã, relatii cu publicul – arhivã – Compartiment relatii cu publicul – arhivã: – Inspector, clasa I, grad profesional superior;
  • În cadrul Serviciului buget cotabilitate: – Consilier, clasa I, grad profesional superior;
  • În Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, cadastru – agricultura: – Consilier, clasa I, grad profesional principal;
  • În cadrul Biroului Turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii si programe de dezvoltare, autorizare agenti economici si  transport in regim de taxi  –  inspectie comerciala: – Inspector, clasa I, grad profesional superior;
  • În cadrul Biroului Turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii si programe de dezvoltare, autorizare agenti economici si  transport in regim de taxi  –  inspectie comerciala – Compartiment Autorizare agenti economici si transport in regim de taxi  –  inspectie comerciala: – Inspector, clasa I, grad profesional superior;
  • În cadrul Compartimentului juridic – evidenţa statistică a activităţilor Consiliului local : – Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;

 

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele link-uri :

Proces verbal privind rezultatul final la concursul de promovare in grad profesional

Proces verbal privind rezultatul probei interviu

Proces verbal privind rezultatul probei scrise 

Proces verbal privind rezultatele selectiei dosarelor depuse 

Anunt examen promovare in grad profesional superior

Formular inscriere

Close Search Window