ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa  tuturor celor interesati   Proiectul de hotarâre  privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii non-casnici de pe raza orasului Târgu Ocna .
     Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate
–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE
     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 16.04.2021.
     Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii non-casnici de pe raza orasului Târgu Ocna “

 ANUNŢ 

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul  2021 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2022-2024 al orasului Targu Ocna .

Acest material este disponibil  la :

–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;
–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 09.04.2021.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2022-2024 al orasului Targu Ocna”.

Close Search Window