In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparența decizională în administrația publică pentru asigurarea transparenței si publicității, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunostința tuturor celor interesați Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul orașului Târgu Ocna pentru anul 2022.

      Acest material este disponibil la sediul Primăriei orasului Târgu Ocna: str. Trandafirilor, nr. 1 – Serviciul buget-contabilitate;

      Publicul interesat poate trimite în scris propuneri. sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ la registratura generală a Primăriei orasului Târgu Ocna, precum si prin poșta electronică : primaria@orasul-targuocna.ro până la data de 08.12.2021.

     Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare pentru Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul orașului Târgu Ocna pentru anul 2022.

     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparența decizională în administrația publică pentru asigurarea transparenței si publicității, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunostința tuturor celor interesați Proiectul de hotărâre privind adoptarea Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Târgu Ocna pentru activităti nonprofit de interes local.

       Acest material este disponibil la sediul Primăriei orasului Târgu Ocna: str. Trandafirilor, nr. 1 – Serviciul buget-contabilitate;

     Publicul interesat poate trimite în scris propuneri. sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ la registratura generală a Primăriei orasului Târgu Ocna, precum si prin poșta electronică : primaria@orasul-targuocna.ro în perioada 29.11. – 13.12.2021.

      Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru Proiectul de hotărâre privind adoptarea Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Târgu Ocna pentru activităti nonprofit de interes local.”

ANUNŢ

     In baza prevederilor art. 2 si art. 7 din  Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica,   pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027.

   Acest material este disponibil la  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Biroul turism, evenimente publice, strategii și programe de dezvoltare, mediu, inspecție comercială ;

   Publicul interesat poate trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ la registratura generală a Primariei Târgu Ocna, precum şi prin poşta electronică : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro  în perioada 25.10.- 10.11.2021.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027”.

ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa  tuturor celor interesati   Proiectul de hotarâre  privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii non-casnici de pe raza orasului Târgu Ocna .
     Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate
–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE
     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 16.04.2021.
     Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii non-casnici de pe raza orasului Târgu Ocna “

 ANUNŢ 

     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul  2021 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2022-2024 al orasului Targu Ocna .

Acest material este disponibil  la :

–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;
–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 09.04.2021.

    Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2022-2024 al orasului Targu Ocna”.

Close Search Window