ANUNŢ

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (populatie), din orasul Târgu Ocna , pentru anul 2020.

Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;

–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE .

Cetateni care doresc sa facă propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face pana pe data de 12.12.2019, ora 16.00 pe adresa de e-mail a institutiei : primaria@orasul-targuocna.ro sau la Registratura generala a institutiei .

Persoanele interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice este doamna Arghire Viorica – consilier in cadrul Compartimentului informarea cetateanului-relatii cu publicul .

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare Proiect de hotarare  privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (populatie), din orasul Târgu Ocna , pentru anul 2020″.

ANUNŢ

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2020 .

Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;

–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE .

Cetateni care doresc sa facă propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face pana pe data de 12.12.2019, ora 16.00 pe adresa de e-mail a institutiei : primaria@orasul-targuocna.ro sau la Registratura generala a institutiei .

Persoanele interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice este doamna Arghire Viorica – consilier in cadrul Compartimentului informarea cetateanului-relatii cu publicul .

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare Proiect de hotarare  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2020″.

 ANUNŢ

        In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii străzii Progresului din oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău în strada Masa Reginei Maria .

 Acest material este disponibil  la :

–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Secretar oras

–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Cetateni care doresc sa facă propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face pana pe data de 28.06.2019ora 14.00 pe adresa de e-mail a institutiei : primaria@orasul-targuocna.ro sau la Registratura generala a institutiei .

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice este doamna Arghire Viorica – consilier in cadrul Compartimentului informarea cetateanului-relatii cu publicul .

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare Proiect de hotarare  privind schimbarea denumirii străzii Progresului din oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău în strada Masa Reginei Maria  “.

ANUNŢ

 In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019.

 Acest material este disponibil  la :

–  sediul Primăriei Oraşului TARGU Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;
–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro   pana pe data de 15.04.2019.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019”. 

ANUNT

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului TARGU Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare  cu privire la schimbarea denumirii Scolii gimnaziale nr. 2  din oraşul Târgu Ocna, jud.Bacău

Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Secretar oras

–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre  se vor transmite pana pe data de 08.02.2019, pe adresa de e-mail a institutiei : primaria@orasul-targuocna.ro , sau se vor depune la Registratura generala a institutiei .

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice este doamna Arghire Viorica – consilier in cadrul Compartimentului informarea cetateanului-relatii cu publicul .

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare Proiect de hotarare  cu privire la schimbarea denumirii Scolii gimnaziale nr. 2  din oraşul Târgu Ocna, jud.Bacău “.

Close Search Window