Anunt

Începând cu data de 14.12.2020,în cartierele cu gospodării individuale,  vor fi distribuite graficele de colectare selectivă a deşeurilor, pentru primul semestru al anului 2021.

Deșeurile din gospodării vor fi colectate în continuare pe 4 fracții, astfel:

♦ DEȘEURI MENAJERE – în pubela primită pentru colectarea deșeurilor menajere

STICLĂ + METAL -în pubela primită pentru colectarea deșeurilor reciclabile

♦ PET + FOLIE + PLASTIC –  în saci galbeni de 120 l

♦ HÂRTIE + CARTON –  în saci albaștri de 120 l

    Pentru informații suplimentare:

Primăria orașului Târgu Ocna :   Tel :0234 344 114 (interior 103); 0738 652 021

                                                          e-mail:  primaria@orasul-targuocna.ro

                                                                       mediu@orasul-targuocna.ro

S.C. Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A.  Tel : 0234 340 384; 0742 204 141

                                                                                           e-mail:  cuptgocna@yahoo.ro

Anunt campanie colectare deseuri voluminoase 11.2020

Informare colectare DEEE 10.2020

COLECTARE GRATUITA DEE ANUNT OCT 2020

 

Colectare deseuri vegetale 21.09.2020

Anunt colectare DEEE 26.06.2020

ANUNȚ

           Începând cu data de 01.07.2020, deșeurile din gospodării vor fi colectate pe 4 fracții, astfel:

♦ DEȘEURI MENAJERE – în pubela primită pentru colectarea deșeurilor menajere

STICLĂ + METAL -în pubela primită pentru colectarea deșeurilor reciclabile

♦ PET + FOLIE + PLASTIC –  în saci galbeni de 120 l

♦ HÂRTIE + CARTON –  în saci albaștri de 120 l

          Distribuirea sacilor și a graficelor de colectare a deșeurilor se va realiza începând cu săptămâna 15 –21.06.2020.

Pentru informații suplimentare:

Primăria orașului Târgu Ocna :   Tel :0234 344 114 (interior 103); 0738 652 021

                                                          e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro

                                                                      mediu@orasul-targuocna.ro

S.C. Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A.  Tel : 0234 340 384; 0742 204 141

                                                                                           e-mail: cuptgocna@yahoo.ro

INFORMARE

Primăria orașului Târgu Ocna împreună cu operatorul S.C. CRAB S.A. au reușit implementarea unei soluții funcționale, astfel încât apele menajere din zona de est a orașului (străzile: Gălean, Viișoara, Cărămidăriei, Cimitir, Viitorului, Viilor, Costache Negri, Ion Creanga, Iernii, Verii, Gării, Florilor, Vultur, Negru Vodă, Aurel Vlaicu, Petru Rares), pot fi preluate în rețeaua de canalizare.

Informațiile privind emiterea Avizului tehnic de racordare la rețeaua de canalizare, pot fi solicitate Secției CRAB Târgu Ocna la nr. de telefon 0234340335, între orele 08.00-16.00, de luni până vineri, e-mail:  sectia.tgocna@yahoo.com, sau e-mail: tehnic@apabacau.ro, Call Center 0372401301.

Documentele necesare emiterii Avizului tehnic de racordare sunt:

– Cerere de solicitare racordare

– Copie după actul de proprietate al imobilului

– Copie după actul de identitate

Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, este obligatorie racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare acolo unde există rețea de canalizare.

Vă prezentăm articolele din Legea 241/2006 – republicată care fac referire la acest lucru:

  1. Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  2. Art. 39. pct. (5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

 

Colectare gratuita deseuri vegetale 2020

 

informare deee


Anunt colectare DEEE 14.10.2019

 Let's do it 2019

Anunt reluare campanie colectare deseuri vegetale

Anunt abandon deseuri

 

Close Search Window