EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES PENTRU FOLOSINTA PROPRIETATII PUBLICE/PRIVATE  A ORASULUI TARGU OCNA DE CATRE OPERATORII DE COMUNICATII ELECTRONICE

(Informatii suplimentare la Primaria Tg. Ocna – Serviciul Urbanism – Tel. 0234 344 114, interior 122)

                In baza prevederilor Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii si ale Legii 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor  de comunicatii electronice, precum si pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice se instituie pentru furnizorii de retele de comunicatii electronice obligatia de a incheia un Contract privind dreptul de acces pe proprietatile orasului TARGU Ocna, in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora.

Atat cadrul legal mentionat, cat si Hotararea Consiliului Local TARGU Ocna nr. 82 din 31.10.2013 stabilesc conditiile in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a orasului TARGU Ocna.

Solicitantii dreptului de acces, trebuie:

a)sa prezinte documentele de identificare ale societatii (agent economic), copie CUI, certificat de inregistrare si certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului;

b)sa prezinte actul de identitate al administratorului sau imputernicitului legal (copie);

c)sa prezinte ca reprezinta societatea (in original).

Cererea de acces va contine informatii cu privire la:

a)datele de identificare si de contact ale furnizorului de retele de comunicatii electronice care intentioneaza sa realizeze lucrarile de acces pe proprietatea publica/privata a orasului TARGU Ocna;

b)zona ( adresa) in care se intentioneaza sa se realizeze dreptul de acces pe proprietatea publica/privata a orasului (Plan de situatie);

c)lucrarile ce urmeaza a fi efectuate (Memoriu de prezentare);

d)durata estimativa a realizarii lucrarilor, cu durata mentinerii retelelor.

Inainte de inceperea lucrarilor de racorduri si bransamente la retelele de telefonie, televiziune prin cablu si internet aveti obligatia de a obtine o autorizatie de bransare/racordare, pe baza unei cereri depuse la Primaria orasului TARGU Ocna.

In conformitate cu  Hotararea Consiliului Local al orasului TARGU ocna nr. 113 din 22.12.2016 cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul 2017 aveti obligatia de a achita  “’Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu conform art. 47, alin. 15 din Codul Fiscal” in valoare de 14 lei pentru fiecare racord.

Close Search Window