DOCUMENTATIE IN VEDEREA INREGISTRARII

COMUNICARII DE FINALIZARE A LUCRARILOR

–         Cerere tip (Formular F15);

–         Copie dupa AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE;

–         Copie dupa chitanta – cota 0.1%  de plata catre Inspectoratul Judetean in Constructii.

–         Copie dupa chitanta – cota 0.25% sau cota 0.5%  de plata catre Inspectoratul Judetean in Constructii.

–         Copie dupa chitanta – cota 0.25% de plata catre Inspectoratul Judetean in Constructii.

–         Copie dupa Certificatul energetic;

–         Punctul de vedere al arhitectului;

Nota: Potrivit art. 26, alin.1, lit. n) si alin. 2  din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii “neefectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii …. se sanctioneaza  cu amenda de 2000 lei”.

Close Search Window