ACTE NECESARE PENTRU ATRIBUIREA DE TEREN CONFORM LEGII 15/2003

TINERILOR PANA IN 35 DE ANI

(ce nu au detinut terenuri)

Pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala sunt necesare urmatoarele :

CONDITII DE ACORDARE:

a) solicitantul sa aiba domiciliul pe raza orasului Tg.Ocna

b) au împlinit vârsta de 18 ani;

c) au vârsta de până la 35 de ani

d) la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.

DOCUMENTE NECESARE:

a) cerere pentru atribuirea terenului care se depune la sediul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul

b) copie de pe certificatul de naştere;

c) copie de pe actul de identitate;

d) declaraţia solicitantului, pe propria răspundere, că nu deţine sau că nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe;

e) declaraţia părinţilor solicitantului, pe propria răspundere, că nu deţin sau că nu au deţinut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafaţă mai mare de 500 m2 în mediul urban şi de 5.000 m2 în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul

PRECIZARI : Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului ( data procesului verbal de predare-primire a terenului ) şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute mai sus , prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit

 

LISTA TERENURILOR DISPONIBILE:

ORASUL TARGU OCNA

SUPRAFATA TOTALA

m p

DIN CARE

CURTI CONSTRUCTII

ARABIL

VII

LIVEZI

PASUNI

Str. Fundătura
C. Negri nr. 5A

267

267

Str. Fundătura
C. Negri nr. 5B

263

263

Str. Fundătura
C. Negri nr. 7A

300

300

TOTAL

830

830

Close Search Window