Art.14 alin.8 din OUGnr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, stabileşte ca termen de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 zile  acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţa a persoanelor

  • Termenul de 30 zile reglementat prin dispoziţiile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor
  • Termenul efectiv de eliberare   – 10 zile ( calendaristice)
  • Posibilitatea reducerii termenului pentru obţinerea cărţilor de identitate şi situaţii/ motive deosebite care să justifice eliberarea intr-un termen mai scurt decît cel stabilit de către SPCLEP

*Astfel, în considerarea normelor legale ăn vigoare care folosesc expresia “de până la”, termenul de soluţionare a crerilor pentru eliberarea actelor de identitate poate fi de la o zi până la 30 zile

Close Search Window