Rectificarea actelor de stare civilă

     Cererea de rectificare se adresează primarului localităţii care are în păstrare actul de stare civilă, însoţită de documente justificative (certificate de stare civilă).
Cererea de rectificare poate fi depusă de către titularii actelor, atunci când se solicită rectificarea actelor de naştere şi de căsătorie, iar în cazul rectificării actelor de deces, cererea poate fi formulată de către moştenitorii decedatului sau de orice altă persoană care justifică un interes.
Solicitarea poate fi adresată şi printr-un împuternicit cu procură specială.
Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă procurate din străinătate, se rectifică numai în următoarele situaţii:
– când eroarea se datorează autorităţilor locale străine care au înregistrat iniţial actul şi persoana interesată prezintă documentul eliberat de autorităţile străine;
– când eroarea se datorează ofiţerului de stare civilă care a înscris/transcris actul;
– când eroarea se datorează traducerii prezentate.
Vechile certificate de stare civilă se retrag în vederea anulării.

Close Search Window