Livretul de familie

Se eliberează gratuit, la cererea scrisă a reprezentantului familiei (mama, tata, reprezentantul legal), de către structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.

Acte necesare (în original şi câte o fotocopie):

a) acte de identitate – soţ şi soţie;
b) certificatul de căsătorie;
c) certificatele de naştere ale copiilor;
d) alte acte după caz:
– certificatul de deces al unuia dintre soţi;
– certificatul de naştere al mamei, în cazul în care nu este căsătorită;
– hotărâre judecătorească de desfacere a căsătoriei prin divorţ;
– documente care atenstă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau
plasament familial al copiilor;
– dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă.

În cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi livretul va fi solicitat numai de mamă.

Actualizarea livretului de familie se face de către structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. de domiciliu al reprezentantului familiei.

Close Search Window