Înregistrarea actelor de stare civilă încheiate în străinătate

    Cererea de transcriere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se adresează primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul titularul actului, iar daca nu au avut vreodata domiciliul in Romania, la S.P.C.E.P – sector 1 Bucuresti, care se va prezenta personal sau prin imputernicit cu procura speciala, cu următoarele acte:

 Transcriere nastere

 Certificat / extras de nastere original – neapostilat / apostilat / supralegalizat

Copie xerox

Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)

Copie certificat de nastere tata

Copie certificat de nastere mama

Copie certificat de casatorie parinti

Copie act de identitate tata ( CI / CIP / pasaport )

Copie act de identitate mama ( CI / CIP / pasaport )

Dovada cu ultimul domiciliu din romania al parintelui care solicita – pentru cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Copie dovada desfacere casatorie anterioara

Declaratie cu domiciliul copilului

Acordul parintelui cetatean strain – pentru cetateni moldoveni

Procura pentru transcrierea nasterii fiului / fiicei si obtinerea certifcatului de nastere romanesc + precizez ca domiciliul copilului va fi la mama sau la tata ;

Copie act de identitate procurator

Transcriere casatorie

 Certificat / extras de casatorie original – neapostilat / apostilat / supralegalizat

Copie xerox

Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)

Copie certificat de nastere sot

Copie certificat de nastere sotie

Copie act de identitate sot ( CI / CIP / pasaport )

Copie act de identitate sotie ( CI / CIP / pasaport )

Dovada cu ultimul domiciliu din romania– daca sotul care solicita este cetatean roman cu domiciliul in strainatate

Copie dovada desfacere casatorie anterioara

Declaratie cu numele purtat in casatorie

Procura pentru transcrierea casatoriei si obtinerea certifcatului de casatorie romanesc + precizez ca numele purtat in casatorie va fi: sotul……………./ sotia………………….

Copie act de identitate procurator

 

Transcriere deces

 Certificat / extras de deces original – neapostilat / apostilat / supralegalizat

Copie xerox

Traducere legalizata in limba romana ( notar roman / ambasada)

Copie certificat de nastere persoana decedata

Copie certificat de casatorie persoana decedata

Copie dovada desfacere casatorie anterioara

Copie act de identitate persoana decedata ( CI / CIP / pasaport )

Dovada cu ultimul domiciliu din romania – daca persoana decedata este cetatean roman cu domiciliul in strainatate

Procura pentru transcrierea decesului si obtinerea certifcatului de deces romanesc

Copie act de identitate procurator

Close Search Window