ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA SESIZĂRII PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE (ANEXA 24)

cerere scrisă ( completarea ANEXEI 23);

-actul de identitate al solicitantului şi moştenitorilor (original şi  copie );

-certificatul de deces pentru autorul succesiunii (original şi  copie)

Close Search Window