ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE:

–        cererea pentru eliberarea actului de identitate;

–        certificatul de naştere, original şi copie;

–        documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

–        declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

–        fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;

–        chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

–        timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Close Search Window