ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

DOCUMENTE NECESARE:

–         cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

–         certificatul de naştere, original şi copie;

–         certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

–         hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

–         certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

–         certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

–         documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

–         paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;

–         actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;

–         chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

–         timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;

–         chitanţa C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire.

Close Search Window