Actele necesare în vederea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativa

    Cerere tip completată de solicitant, cu domiciliul pe raza oraşului(care va rezulta din actul de identitate prezentat), care trebuie să se prezinte personal sau prin imputernicit cu procura speciala, autentificată în romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau notar public strain ( pe care trebuie sa fie aplicata apostila conform conventiei de la Haga);

     Monitorul oficial în care a fost publicată schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui;

Certificate de stare civilă originale şi copii legalizate;

Actul de identitate ( carte de identitate sau, dupa caz pasaport) şi xerocopia acestuia;

Declaraţia de consimţămant, autentificată de un notar public, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun, purtat în timpul căsătoriei;

Declaraţia de consimţămant, autentificată de un notar public, a persoanei al carei nume se preia;

Acte care să justifice cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui;

Pentru toti minorii cererile privind publicarea in monitorul oficial si de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se depun si se semneaza de ambii parinti, iar pentru cei care au implinit varsta de 14 ani cererile vor fi semnate si de catre acestia;

Cazier judiciar şi fiscal

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate vor prezenta in locul cazierului fiscal o declaratie autentificata din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman, autentificată în Romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau notar public strain ( pe care trebuie sa fie aplicata apostila conform conventiei de la Haga ).

Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui privind pe cetăţeanul roman cu domiciliul în străinătate, se depune împreună cu actele prezentate mai sus, la primăria ultimului domiciliu avut în romania, prezentand o dovadă în acest sens, eliberată de birourile de evidenta a persoanelor, iar dacă nu a avut niciodata domiciliu în Romania, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa privind persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania se solutioneaza in aceleasi conditii ca si ale cetatenilor romani.

Close Search Window