Noutăți și Comunicate, Proiecte|

Comunicat privind demararea proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE TIC A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ORAȘUL TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”

      Orașul Târgu Ocna cu sediul sediul în Str. Trandafitrilor, nr. 1, oraș Târgu Ocna, județ Bacău, cod poștal 605600, tel. +40234344114, fax +40234344115, e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, cod fiscal 4278620, reprezentată legal prin Primar Cristian Aurelian Ciubotaru anunță demararea proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE TIC A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ORAȘUL TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂU”.

     Proiectul ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE TIC A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ORAȘUL TÂRGU OCNA, JUDEȚUL BACĂUeste finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

     Obiectivele proiectului sunt:

  • Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ;
  • Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare;
  • Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională;
  • Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic.

     Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.547.554,40 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 2.978.836,65 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 565.978,96 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 2.738,79 lei.

    Data începerii și finalizării proiectului: 26.07.2023 – 31.12.2024

    Cod proiect: cod F-PNRR-Dotări-2023-5829

    Date de contact:

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Târgu Ocna, județul Bacău, cod poștal 605600

Telefon: 0234/344114, fax 0234/344115

E-mail: primaria@orasul-targuocna.ro

Persoană de contact: Cristian Aurelian CIUBOTARU – reprezentant legal

Close Search Window