Noutăți și Comunicate, Proiecte|

Astăzi, 07.08.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna, județul Bacău pentru perioada 2021-2027-versiune actualizată 2023.

     Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune actualizarea “Strategiei  de dezvoltare a orașului Târgu Ocna, județul Bacău , pentru perioada  2021-2027”, aprobată prin Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr.111 din 25.11.2021

Strategia de dezvoltare a orașului Târgu Ocna asigură cadrul strategic și reprezintă instrumentul prin care localitatea, plecând de la analiza socio-economică și având drept cadru direcțiile strategice, obiectivele specifice, măsurile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în domeniul turistic, economic și social, încadrându-se în același timp în cele mai importante documente programatice de la nivel județean, regional și național aferente perioadei de programare .

Actualizarea Strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027 este necesară pentru a fi în corelație cu Programul regional aprobat de Comisia Europeană în anul 2022.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • Referat de aprobare nr. 10735 din 07.08.2023 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;
  • Raportul de specialitate întocmit de Biroul turism, evenimente publice, strategii și programe de dezvoltare, mediu, inspecție comercială, înregistrat sub nr. 10736 din 07.08.2023;
  • Strategia de dezvoltare a orașului Târgu Ocna, județul Bacău, pentru perioada 2021-2027.

Documentația poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituției, pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE » ; Descarca documentatia

–  la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1- Biroul turism, evenimente publice, strategii și programe de dezvoltare, mediu, inspecție comercială

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 25.08.2023, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei: Descarca formular

–  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

–  prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;

–   la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna, judeţul Bacău pentru perioada 2021-2027 – versiune actualizată 2023

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 25.08.2023 .

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: șef birou Silochi Neli Alina.

Close Search Window