Noutăți și Comunicate, Protecția mediului|

     Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 – privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare și/sau epurare, au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate (SIA), înființat la nivelul Orașului Târgu Ocna, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

    Pentru înregistrarea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate, este necesară completarea următoarelor formulare tipizate: FORMULAR SIA COLECTARE  și/sau FORMULAR SIA EPURARE . După completare, pot fi scanate și transmise online, pe adresa de email: primaria@orasul-targuocna.ro sau pot fi depuse la Registratura primăriei.

Close Search Window