Noutăți și Comunicate, Primărie|

     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului local al orașului Târgu Ocna, județul Bacău.

     Acest material este disponibil la  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Compartiment juridic ;

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare sau contestaţii cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 16.09.2022.

     Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare/contestaţie pentru Proiectul de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului local al orașului   Târgu Ocna, județul Bacău”.

Close Search Window