Evidența persoanelor, Noutăți și Comunicate|

     Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor – oraş Târgu Ocna aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că începând cu data de  09.03.2022, Hotărârea Guvernului nr. 171/09.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19  ŞI-A ȊNCETAT VALABILITATEA.

     Ȋn acest sens vă facem cunoscute dispoziţiile art. 4, alin.5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit cărora valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice , precum şi de entităţile private autorizate conform legii, se menţin pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

     Ȋn vederea schimbării actelor de identitate  a căror valabilitate a expirat în perioada stării de urgenţă sau de alertă,  invităm cetăţenii să se prezinte în cel mai scurt timp la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor Târgu Ocna.

     Precizăm faptul că , potrivit prevederilor art. 15, alin.5) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificări şi completări, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Close Search Window