2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008!12!proces verbal din 23.12.2008!proces verbal din 23.12.2008

2008!12!proces verbal din 12.12.2008!proces verbal din 12.12.2008

2008!12!anexa la hot nr 64!anexa la hot nr 64

2008!12!anexa la hot nr 59!anexa la hot nr 59

2008!12!64!privind rectificarea bugetului local

20C565~1

2008!12!61!privind aprobarea vanzarii unui numar de 2 apartamente actualilor chiriasi pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de catre expertul evaluator autorizat dl Rusu Mircea

2008!12!60!PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL ORASULUI TG OCNA PENTRU ANUL 2009

2008!12!59!privind rectificarea bugetului local

2008!12!58!Privind respingerea transformarii postului din cadrul Serviciului public de gospodarie comunala Sectia apa canal

2008!12!57!privind aprobarea criteriilor pe baza carora se stabileste punctajul de departajare a transportatorilor autorizati participanti la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi

2008!12!56!Privind constituirea si utilizarea fondurilor de premiere pentru anul 2008 conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr9 2008 si Ordonantei Guvernului nr10 2008

2008!12!55!privind desemnarea dlui consilier Cristia Vasile ca presedinte de sedinta pentru luna decembrie si a dlui consilier David Maricel pentru luna ianuarie

2008!11!proces verbal din 10.11.2008!proces verbal din 10.11.2008

2008!11!anexa!anexa la hot nr 54

2008!11!anexa la hot nr 54!anexa la hot nr 54

2008!11!54!privind rectificarea bugetului local

2008!11!53!Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului Pod cu un fir de circulatie peste raul Trotus Cartier Pacuri

2008!10!proces verbal din 30.10.2008!proces verbal din 30.10.2008

2008!10!52!Privind transformarea a 2 posturi vacante de muncitori calificati

2008!10!51!privind trecerea din proprietatea publica in proprietatea privata a imobilului in care a functionat Gradinita nr 5

2008!1~2

2008!10!49!privind desemnarea domnului consilier Chelaru Petrisor ca presedinte de sedinta

2008!09!proces verbal din 30.09.2008!proces verbal din 30.09.2008

2008!09!48!privind participarea orasului Tirgu Ocna ca membru fondator la Asociatia de Dezvoltare Economica Locala Moldova ADELMO

2008!09!47!privind acceptarea unor unitati administrativ teritoriale din jud Bacau in calitate de membri ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ADIB

2008!09!46!privind respingerea trecerii din domeniul public de interes local in domeniul privat a unor imobile

2008!09!45!privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasare locuinta personala, proprietatea domnului Pantiru Cristinel in str Pacii nr3, oras Tg Ocna

2008!09!44!privind respingerea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2007

2008!09!43!privind desemnarea domnului consilier Bruma Mircea Petre ca presedinte de sedinta

2008!08!proces verbal din 21.08.2008!proces verbal din 21.08.2008

2008!08!anexa la hot. nr 41!anexa la hot. nr 41

2008!08!42!privind aprobarea participarii orasului Tirgu Ocna in calitate de membru fondator la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -ADIB

2008!08!41!Rectificare buget local

2008!08!40!privind aprobarea finantarii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului Dezvoltarea si modernizarea servicilor voluntare pentru situatii de urgenta

2008!08!39!privind modificarea An. nr.1 a HCL nr.7 15.02.2008

2008!08!38!privind aprobarea esalonarii la plata a taxei pe cladiri aferenta spatiilor inchiriate din Piata Agroalimentara si a impozitului pe cladiri apartinand SC Mercom SA

2008!08!37!privind aprobarea listei spatiilor medicale din proprietatea privata a unitatii administrativ teritoriale oras Tirgu Ocna ce urmeaza sa fie vandute

2008!08!36!privind trecerea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii din proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale Tirgu Ocna in proprietatea publica a statului

2008!08!35!Hotarare privind desemnarea doamnei consilier Biri Daniela Teodora ca presedinte de sedinta

2008!07!Proces Verbal din 15.07.2008!Proces Verbal din 15.07.2008

2008!07!anexa la hot. nr 33!anexa la hot. nr 33

2008!07!34!privind reactualizarea pretului de vanzare a terenului din str Poet Ion Gramada nr28

2008!07!33!privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului TgOcna

2008!07!31!privind desemnarea doamnei consilier Barna Liliana ca presedinte de sedinta

2008!07! anexa 2 la hot. nr 33 ! anexa 2 la hot. nr 33

2008!06!Proces verbal 26 iunie 2008!Proces verbal 26 iunie 2008

2008!06!30!privind aprobarea organizarii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al orasului Tg Ocna

2008!06!29!privind alegerea viceprimarului orasului Tg Ocna judetul Bacau

2008!06!28!privind alegerea domnului consilier Antohe Cristian ca presedinte de sedinta

2008!06!27!pentru declararea ca legal constituit a Consiliului Local

2008!06!26!pentru validarea mandatelor de consilieri in Consiliul Local al orasului Tg Ocna

2008!06!25!pentru alegerea comisiei de validare

2008!04!Proces verbal 10 aprilie 2008!Proces verbal 10 aprilie 2008

2008!04!anexa la hot. nr 24!anexa la hot. nr 24

 

 

 

 

 

 

Close Search Window