DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII

CERTIFICATULUI DE EDIFICARE A CONSTRUCTIEI

–         Cerere;

–         Copie dupa AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE;

–         Copie dupa PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR;

–         Masuratoare topografica, realizata de un inginer topometrist, in care sa fie trecuta suprafata gasita la masuratori.

Close Search Window