ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

  DOCUMENTE NECESARE:

–        cererea pentru eliberarea actului de identitate;

–        3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

–        documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;

–        chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

Close Search Window