Primărie, Urbanism|

CĂTRE  CHIRIAȘII BLOCURILOR  F 13 și C8

     Primăria Oraşului Târgu Ocna, cu sediul în str.Trandafirilor, nr.1, jud. Bacău, vă informează următoarele :

    Pentru a putea beneficia de facilitățile stabilite de reglementările în vigoare privind  costul  și modalitățile de plată a energiei electrice și  a gazelor  naturale pentru  consumatorii clienți  casnici  este necesar să încheiați contracte în nume propriu pentru consumul individual, cu societățile furnizoare de utilități.

    Pentru relații suplimentare vă adresați  la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului –  PRIMĂRIA  orașului TÂRGU OCNA

Close Search Window