Cariera UAT, Primărie|

     Primăria oraşului Târgu Ocna organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară celei avute anterior a  personalului contractual din  cadrul Aparatului de specialitate al Primarului,  al activitãţilor autofinaţate şi  a serviciilor subordonate Consiliului Local al oraşului Târgu Ocna , dupã cum urmeazã :

 – Serviciul  Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Compartimentul  Analiza, sinteza, informatica secretariat, arhiva, relatii cu publicul – inspector de specialitate gr.II;

 – Aparatul de specialitate al Primarului – Serviciul administraiv întretinere – Compartiment  Monitorizare utilitati publice, semnalizare rutiera, licente de traseu si inregistrare mijloace de transport – inspector de specialitate gr.II;

Pentru mai multe informaţii accesaţi următorul link:

Raportul final al examenului de promovare pentru personalul contractual

Proces verbal privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare in grad profesional a personalului contractual

Proces verbal privind rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de promovare personal contractual

 – Anunt examen promovare in treapta profesionala personal contractual

Close Search Window