Cariera UAT, Primărie|

     Primaria oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacãu, organizeazã in baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele mãsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei publice de execuţie de  CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele link-uri :

Raportul final al concursului de recrutare pentru functia de consilier juridic

Proces verbal privind rezultatul probei interviu la concursul pentru consilier juridic

Proces verbal privind rezultatul probei scrise la concursul pentru consilier juridic

Proces verbal privind rezultatul selectiei dosarelor pentru functia de consilier juridic

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea postului de consilier juridic

Formular de inscriere concurs

Model adeverinta salariat

Close Search Window