Noutăți și Comunicate, Proiecte|

     In baza prevederilor art. 2 si art. 7 din  Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica,   pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027.

     Acest material este disponibil la  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Biroul turism, evenimente publice, strategii și programe de dezvoltare, mediu, inspecție comercială ;

   Publicul interesat poate trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ la registratura generală a Primariei Târgu Ocna, precum şi prin poşta electronică : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro  în perioada 25.10.- 10.11.2021.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027”.

Close Search Window