Cariera UAT, Noutăți și Comunicate|

Primãria  oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacãu,  organizeazã  în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzãtor funcţiei publice de execuţie  – CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR – Aparatul de specialitate  al Primarului oraşului Târgu Ocna  –  Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, cadastru – agricultura

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele linkuri :

Raport final concurs recrutare 

Proces verbal privind rezultatul probei interviu 

Proces verbal privind rezultatul probei scrise

Proces verbal privind rezultatul selectiei dosarelor

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de consilier superior in cadrul SUAT

Atributiile specifice pentru postul de consilier SUAT

Bibliografia şi tematica pentru postul de consilier superior SUAT

Formular inscriere

Model adeverinta 

Close Search Window