Primărie|

Oraşul Târgu Ocna, cu sediul în str.Trandafirilor, nr.1, jud. Bacău,C.U.I. RO 4278620, organizează în data de 28.06.2021, ora 16,30, licitaţie publică în vederea închirierii, pe durata de 3 luni, a unui  spaţiu în suprafață de 31 mp pentru comercializare produse alimentare si 84 mp terasa, amplasat in cadrul Centrului Balnear Parc Măgura, oraș Târgu Ocna, județ Bacău

Documentația poate fi achiziționată de la sediul Primăriei orașului Târgu Ocna – Birou Turism, iar contravaloarea acesteia este de 100 lei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Birou Turism nr. tel. 0234-344114-103, e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro 

Close Search Window