Primărie, Urbanism|

Prin HCL nr. 29 din 22.04.2021 s-a aprobat Lista de prioritati in vederea repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL in orasul Targu Ocna,

Contestatiile cu privire la lista mentionata anterior se vor adresa primarului orasului Targu Ocna, in termen de 7 zile de la afisarea Hotararii de Consiliul local, respectiv pana in data de 17.05.2021.

Hotararea Consiliului local nr. 29 din 22.04.2021

Proces verbal de afisare

Close Search Window