Urbanism|

Oraşul Târgu Ocna, cu sediul în str.Trandafirilor, nr.1, jud. Bacău,C.U.I. RO 4278620, organizează în data de 10.05.2021, ora 16,30, licitaţie publică în vederea închirierii, pe durata de 10 ani, a unui spațiu  în suprafaţa de 227,30 mp, situat în fosta centrală termică zona blocurilor A, oraş  Târgu Ocna,  jud. Bacău, având destinaţia-  prestări servicii.

Documentația poate fi achiziționată de la sediul Primăriei orașului Târgu Ocna – Serviciul Urbanism, iar contravaloarea acesteia este de 100 lei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Urbanism nr. tel. 0234-344114-131, e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro 

Raportul final al procedurii  pentru licitația din data de 10.05.2021, ora 16,30 în vederea  închirierii spațiului în suprafață de 227,30 mp,  C.F. 63924- C1, situat în imobilul din zona blocurilor A, oraș Târgu Ocna

Close Search Window