Primărie|

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa  tuturor celor interesati   Proiectul de hotarâre  privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii non-casnici de pe raza orasului Târgu Ocna .
     Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate
–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE
     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 16.04.2021.
     Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii non-casnici de pe raza orasului Târgu Ocna “
Close Search Window