Proiecte|

În data de 08.12.2020, în cadrul ședinței comitetului de avizare a Agenției Fondului de Mediu, a fost aprobată solicitarea de finanțare pentru Proiectul ’’ Modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Târgu Ocna, județul Bacău’’ din cadrul ’’Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, sesiunea 24.07.2020- 22.09.2020’’.
Valoarea proiectului este de 924.413,48 lei.
Prin obiectivul propus se dorește eficientizarea sistemului de iluminat public, iar beneficiile obținute în urma realizării vor fi:
– Modernizarea sistemului de iluminat
– Îmbunătățirea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative și calitative din prescripțiile naționale și internaționale.
Soluția aleasă constă în realizarea unui sistem de iluminat public modern, la standarde europene, cu amplasarea unui număr 701 aparate de luminat cu surse led, sistem de monitorizare și dispecerizare a întregului sistem de iluminat public cu un sistem inteligent de comandă și diagnoză care permite în timp real accesul la parametrii de funcționare ai rețelei.
Târgu Ocna trebuie să devină acasă pentru fiecare dintre noi, impunând și păstrând standardele orașelor mici europene.
Administrația publică locală servește interesele comunității.
Close Search Window