Protecția mediului|

Conform adresei nr, 18837/09.09.2019, comunicată instituţiei nostre de către Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Bacau, aducem la cunoştinţă asociaţiilor, proprietarilor şi utilizatorilor de terenuri agricole următoarele:

– necesitatea verificării şi notificării existenţei eventualelor cadavre de animale, înainte de începerea recoltării culturilor agricole;

– plantele afectate de mistreţi şi consumate parţial nu vor fi dislocate din zona de cultură şi vor fi neutralizate la faţa locului de către fiecare proprietar/utilizator;

– înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate şi neutralizate la faţa locului de către proprietar/utilizator;

– toate masinile agricole, combinele, tractoarele, la ieşirile din tarlale şi deplasarea acestora dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator;

– se interzice creşterea porcilor în spaţiile societăţilor agricole care nu sunt înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor;

– toţi porci care sunt crescuţi în exploataţii înregistrate în RNE vor fi înmatriculaţi şi înregistraţi de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitatea respectivă;

– administratorii societăţilor agricole vor acorda o atenţie deosebită muncitorilor sezonieri proveniţi din judeţele unde evoluează pesta porcina africană.

Relaţii:Compartiment Agricol din cadrul Primăriei oraşului Târgu Ocna ( nr.tel. 0234/344114 int.123);

Medic veterinar – Mititelu Magdalena ( nr.tel. 0748139754)

Close Search Window